TİHUD

header_ichastaliklarikisokulu

Posted On

25
Aralık
2022

Detaylı bilimsel program yayınlandı.

2 MART 2023, PERŞEMBE
SALON A   SALON B
13:30 – 17:30 VAKALARLA A’DAN Z’YE ORAL ANTİDİYABETİK KURSU
Kurs Koordinatörü: Dr. Kubilay Ükinç

Konuşmacılar:
Dr. Kubilay Ükinç
Dr. Ramazan Sarı
Dr. Tevfik Demir
13:20 – 17:45 TEMEL YOĞUN BAKIM KURSU
Kurs Koordinatörü:
Dr. Melda Türkoğlu
13:30 – 14:15 Oral glikoz düşürücü ajanlar – neden, ne zaman, hangisi ve nasıl? 13:20 – 13:30 Açılış
13:30 – 13:50 Mekanik ventilasyon tanım, sınıflama,  endikasyonlar, cihazın tanıtımı
Dr. Kıvanç Kaya
13:50 – 14:10 Pratik: Mekanik ventilatör cihazının tanıtımı
14:15 – 15:00 Oral glikoz düşürücü sınıfların avantajları ve dezavantajları 14:10 – 14:30 Kahve Arası
14:30 – 15:00 Modlar ve ayarlar
Dr. Melda Türkoğlu
15:00 – 15:30 Kahve Arası 15:00 – 15:30 Pratik:  Modlar ve ayarlar (A/C, SIMV, PS)
15:30 – 16:30 Tip 2 Diyabetik hastada Mikro ve makrovasküler komplikasyonları azaltmak için yönetim öncelikleri 15:30 – 16:00 Hasta İzlemi:  Basınçlar (zirve, duraklama, sürücü basıncı, oto-peep) ve grafikler
Dr. Defne Altıntaş
16:00 – 16:30 Pratik: Basınçlar (zirve, duraklama, sürücü basıncı, oto-peep) ve grafikler
16:30 – 17:30
Tip 2 Diyabet tedavisinde en iyi sonuçları elde etmek için tedavi seçeneklerini kişiselleştirmek 16:30 – 16:50 Kahve Arası
16:50 – 17:10 Komplikasyonlar
Dr. Recep Civan Yüksel
17:10 – 17:30 İnvaziv mekanik ventilasyondan ayırma: Weaning
Dr. Melda Türkoğlu
17:30 – 17:45 Kahve Arası
17:45 – 18:15 AÇILIŞ
Konuşmacı:
Dr. Serhat Ünal
TİHUD Yönetim Kurulu Başkanı
   
18:15 – 18:45 EKG’DEN TANIYA
Oturum Başkanı:
Dr. Tufan Tükek
Konuşmacı:
Dr. Bülent Özin
   

 

3 MART 2023, CUMA
  SALON A SALON B
    İNSÜLİN KURSU 101
08:30 – 09:00   İnsülin genel bilgiler, uygulama tekniği
Dr. Dilek Gogas Yavuz
09:00 – 09:30 ATRİYAL FİBRİLASYON 2023
Oturum Başkanı: Dr. Selma Karaahmetoğlu
Konuşmacı: Dr. Bülent Özin
Pratikte bazal insülin kullanımı
Dr. Yücel Arman
09:30 – 10:00 STEROİD KULLANIMI VE SONUÇLARI
Oturum Başkanı: Dr. Kubilay Ükinç
Konuşmacı: Dr. Metin Güçlü
Karışım insülinler nasıl ve ne zaman kullanalım?
Dr. Dilek Gogas Yavuz
10:00 – 10:30 Kahve Arası  
10:30 – 11:00 TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE NON-İNSÜLİN ENJAKTABIL TEDAVİLER
Oturum Başkanı: Dr. Kubilay Ükinç
Konuşmacı: Dr. Ramazan Sarı
İnsülin uygulama pratiği ve bazal bolus tedaviye geçiş
Dr. Tufan Tükek
11:00 – 11:30 POTASYUM DENGE BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanı: Dr. Şeref Rahmi Yılmaz
Konuşmacı: Dr. Yunus Erdem
Yatan hastada insülin kullanımı
Dr. Kubilay Ukinç
11:30 – 12:00 UYDU SEMPOZYUM
Diyabet Tedavisinde Zamanında İnsülinazyonun Önemi
Zamanında Başla Toujeo Başla
Dr. Dilek Gogas Yavuz
 
12:00 – 13:30 Öğle Yemeği  
13:30 – 14:00 HİPERÜRİSEMİ VE GUT TEDAVİSİ
Oturum Başkanı: Dr. Sedat Kiraz
Konuşmacı: Dr. İhsan Ertenli
 
14:00 – 14:30 UYDU SEMPOZYUM
T2D tedavisinde 3’te 3: Empagliflozin ve Linagliptin ile Kardiyovasküler, Renal, Metabolik Yaklaşım
Dr.Tufan Tükek
Dr. Kerim Güler

 
14:30 – 15:00 Kahve Arası  
15:00 – 15:30 UYDU SEMPOZYUM
UYDU SEMPOZYUM
Diyabetik Periferik Nöropati Farkındalığı, Tanısı ve Patogeneze Yönelik Tedavi
Dr. Kubilay Ükinç

 
15:30 – 16:00 SIK GÖRÜLEN ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINA YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Dr. Kerim Güler
Konuşmacı: Dr. Serhat Ünal
 
16:00 – 16:30 DİÜRETİKLER; NASIL VE NE ZAMAN?
Oturum Başkanı: Dr. Yunus Erdem
Konuşmacı: Dr. Şeref Rahmi Yılmaz
 
16:30 – 16:45 Kahve Arası  
16:45 – 17:15 BİYOLOJİK İLAÇ TEDAVİLERİNDE İÇ HASTALIKLARI UZMANININ ROLÜ
Oturum Başkanı: Dr. Sedat Kiraz
Konuşmacı: Dr. Selma Karaahmetoğlu
 
17:15 – 17:45 HİPERLİPİDEMİ GÜNCELLEMESİ
Oturum Başkanı: Dr. Bülent Özin
Konuşmacı: Dr. Bahar Pirat
 

 

4 MART 2023, CUMARTESİ
  SALON A
09:00 – 09:30 GEBELİK TROTOKSİKOZUNDA AYIRICI TANI VE TEDAVİ
Oturum Başkanı:
Dr. Emre Bozkırlı
Konuşmacı:
Dr. Alptekin Gürsoy
09:30 – 10:00 SİROZLU HASTA TAKİBİNDE BİLMEMİZ GEREKENLER
Oturum Başkanı:
Dr. Birol Özer
Konuşmacı:
Dr. Murat Akyıldız
10:00 – 10:30 Kahve Arası
10:30 – 11:00 ANTİKOAGÜLAN VE ANTİAGREGAN TEDAVİ
Oturum Başkanı: Dr. Kerim Güler
Konuşmacı: Dr. Tufan Tükek
11:00 – 11:30 HEMOGRAMIN YORUMLANMASI
Oturum Başkanı: Dr. Kerim Güler
Konuşmacı: Dr. Sevgi Beşışık
11:30 – 11:45 Kahve Arası
11:45 – 12:15 UYDU SEMPOZYUM
Forziga ile Konfor: Tek Dozda Tip 2 Diyabet, Kalp Yetersizliği ve Kronik Börek Hastalığı
Dr. Hamit Yıldız
Dr. Hilmi Erdem Sümbül

12:15 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 DİYABETİK OLMAYAN HASTADA HİPOGİLİSEMİ AYIRICI TANISI
Oturum Başkanı:
Dr. Metin Güçlü
Konuşmacı:
Dr. Emre Bozkırlı
14:00 – 14:30 UYDU SEMPOZYUM
DEMİR EKSİKLİĞİ ve ANEMİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDAVİ
Dr. Tufan Tükek

14:30 – 15:00 Kahve Arası
15:00 – 15:30 HELİKOBAKTERPLORİ 2023
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Özütemiz
Konuşmacı: Dr. Macit Gülten
15:30 – 16:00 OTOİMMÜN HEPATİT / PRİMER BİLİYER KOLANJİT
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Özütemiz
Konuşmacı: Dr. Birol Özer
16:00 – 16:15 Kahve Arası
16:15 – 16:45 ASİT BAZ BOZUKLUĞUNA TEMEL YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Dr. Tufan Tükek
Konuşmacı: Dr. Tevfik Ecder
16:45 – 17:15 ANTİFOSFOLİPİD SENDROMU
Oturum Başkanı: Dr. Sedat Kiraz
Konuşmacı: Dr. Ender Terzioğlu
  SALON B
17:15 – 18:55 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI-1
Oturum Başkanları:
Dr. Sedat Kiraz, Dr. Cemal Kızılarslanoğlu
SS-001   Düzenli Hemodiyaliz Sırasında Serum 5’-Nükleotidaz Ve Lösin Aminopeptidaz Aktiviteleri
Yelda Gün
SS-002   Nadir Görülen Bir İkterik Leptospiroz Olgusu, Weil Hastalığı
Begümnur Yavuz
SS-003   Hepatosplenomegalinin Nadir Bir Nedeni: Lizinürik Protein İntoleransı
Nur Beyza Tükek
SS-004   Her Serum Amilaz Yüksekliği Patolojik Değildir ”Karın Ağrısı İle Prezente Olan Makroamilazemi
Olgusu”
Nazmiye Serap Biçer
SS-005   Regorafenib İle Tedavi Edilen Metastatik Kolorektal Kanserde Prognozu Etkileyen Faktörler
Hilal Sağıroğlu Üstün
SS-006   Hipokalemiden Tanıya: Küçük Hücreli Akciğer Karsinomu Kaynaklı Ektopik Cushing Sendromu Olgu Sunumu
Emre Eken
SS-007   Ailesel Hipokalemik Hipomagnezemi
Özlem Güler
SS-008   İlk Muayenede Vitreus Hücresi Olup Posterior Üveiti Olmayan Behçet Sendromu Hastalarında Posterior Üveit Riski
Nigar Rustamli
SS-009   Yetişkinde Nadir Görülen Bir Sekonder Adrenal Yetmezlik Nedeni: İzole Acth Eksikliği
Ceren Karaali
SS-010 Acil Servis Başvurusunda İlk Defa Hemodiyalize Alınan Hastaların Özellikleri ve Prognoza Etki Eden Faktörler: Tek Merkez Verileri
Yağmur Tahıllıoğlu
SS-011 Kliniğimizde karaciğer sirozu tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi
Hüseyin Ali Öztürk

 

5 MART 2023, PAZAR
  SALON A
09:00 – 09:30 MİKROANJİYOPATİK HASTALIKLARDA AYIRICI TANI
Oturum Başkanı: Dr. Kerim Güler
Konuşmacı: Dr. Mustafa Yenerel
09:30 – 10:00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI: OLGU ÖRNEKLERİYLE YAŞLI HASTADA HİPERTANSİYON VE DİYABET TEDAVİSİ
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Akif Karan
Konuşmacı: Dr. Cemal Kızılarslanoğlu
10:00 – 10:30 Kahve Arası
10:30 – 12:00 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI-2
Oturum Başkanları:
Dr. Sedat Kiraz
12:00 – 12:15 Kapanış

 

InstagramHaberler

Instagramda Aktif Olarak Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin